Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта.Обновить мой браузер

cs
CS

Obchodní zastupitelství je státní orgán v rámci ruské diplomatické mise, který poskytuje pomoc při rozvoji dvoustranné obchodní, hospodářské, investiční a meziregionální spolupráce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ruské federyce zajišťuje celkovou správu systému obchodních zástupců.

Ob obchodní zastupitelství

Оbchodní zastupitelství se nachází v Praze. Činnost obchodní zastupitelství je zaměřena na rozvoj hospodářských vztahů mezi Ruskem a Českou republikou, na podporu ruských exportních projektů a přilákání investic a vyspělých technologií do Ruské federace.

Úkoly obchodní zastupitelství

 • rozvoj zahraničních obchodních vztahů Ruska;
 • expanze a diverzifikace vývozu zboží a služeb;
 • vytvoření podmínek pro realizaci konkurenčních výhod high-tech exportně orientovaných sektorů ruské ekonomiky v hostitelské zemi;
 • zvýšení podílu vývozců, kteří jsou malými a středními podniky;
 • rozvoj průmyslové spolupráce mezi Ruskou federací a hostitelským státem;
 • integrace ruských podniků do mezinárodních výrobních řetězců.

Služby (funkce) obchodní zastupitelství v České republice

 • poradenská, organizační, informační podpora podnikatelů při realizaci obchodních projektů;
 • pomoc při hledání potenciálních partnerů a kontrole jejich spolehlivosti;
 • poradenství v konkrétních právních otázkách v oblasti podnikání;
 • pomoc a (nebo) podpora účasti na výstavních a veletržních akcích;
 • konzultační podpora účasti veřejných a soukromých výběrových řízení a veřejných zakázek;
 • příprava analytických materiálů o podmínkách podnikání v Rusku;
 • pomoc při řešení obchodních a jiných obchodních sporů ve fázi přípravného řízení.